Find best premium and free Magento themes at Design4Magento.com
 štampaj ovu stranu ...........................................................................................................................

Vizitkarta je standardnog formata (najčešći je 90 x 50 mm i 85 x 55 mm) razmenjuje se prilikom poslovnih susreta, obično se radi na 300 gr.  (kunstdruk) papiru sa dodatkom sjajne ili mat plastifikacije, a ređe i sa dodatkom zlatotiska, blindruka ili na specijalnim kartonima. Može biti u koloru, jednoj, dve i tri boje.
Štampamo ih u minimalnom tiražu od 200 komada, 500 komada za kolor.

Memorandum je list papira, najčešće A4 formata, na kojem se nalaze osnovni podaci Vašeg preduzeća sa LOGOM. Unutar poslovne komunikacije postoje određena pravila koja treba poštovati, jedno od njih govori da svako preduzeće ima vlastiti, originalan memorandum. Obično se radi na 80 gr papiru sa jednostranom  štampom u jednoj ili više boja u A4 formatu. Štampamo ih u minimalnom tiražu od 500 komada.

Letak - Flajer je popularno sredstvo informisanja tj. tržišne komunikacije. Koristi se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih vrsta proizvoda. Letci – flajeri su jedno od najjačih oružja za borbu u poziciji na tržištu. Obično se radi u standradnim formatima A4, A5, B5… na kunstdruk papiru od 115 do 170 gr.
Štampamo ih u minimalnom tiražu od 500 komada.

Brošure - Katalozi je popularno i opšte primenljivo sredstvo informisanja tj. tržišne komunikacije. Koristi se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih proizvoda i usluga. Izrađujemo ih u raznim dimenzijama, na raznim vrstama papira u različitom tiražu, te ih dorađujemo na različite načine, a sve u svrhu Vaše promocije i originalnosti. Obično se rade u A4 formatu, gde su korice na 300 gr kunstdruk papiru (dorada plastifikacija), a unutrašnjost na 150-170 gr kunstdruk papiru. Minimalna količina za štampu je 200 komada.

Plakat ili poster najlakše možemo definisati kao štampani promo materijal. Upotreba plakata česta je u promociji proizvoda i usluga (npr. koncerta, izložbi, događaja, akcijskih popusta...). Plakate štampamo najčešće na 135 g. kunstdruk papiru, u osnovnim veličinama B2, B3, A2, A3. Dimenzije B2 plakata su 68 X 48 cm, B3 plakat je duplo manji od B2 i njegove dimenzije su 48 X 34 cm, dok su dimenzije A3 plakata 32 X 44 cm. U mogućnosti smo izraditi plakate i na drugim vrstama papira kao i u drugim dimenzijama zavisno od Vaših potreba. Minimalna količina za štampu je 100 komada.

Fascikla je proizvod od debljeg papira ili kartona koji služi za odlaganje štampanog promo materijala. Obično ih izrađujemo u A4 formatu. Fascikle izrađujemo od 280 - 300 gramskog kartona ili 300  gramskog kunstdruk-a. Najčešće ih štampamo iz kolora, ali ih možemo štampatiti  i u jednoj, dve ili tri boje, jednostrano ili obostrano. Fascikle možemo na puno načina doraditi kao npr. plastificirati (mat ili sjajno), lakirati (parcijalno ili potpuno), štancovati. Minimalna količina za štampu je 200 komada.

Reklamni blok za pisanje je skup papira sa osnovnim podacima Vašeg preduzeća, a koristimo ga u svakodnevnom radu za pisanje raznih podataka. Obično ih izrađujemo u standardnim dimenzijama A4, A5, A6, 10 x 10 cm. Zavisno o Vašim potrebama možemo ih doraditi na različite načine (lepljeno u zaglavlju, perforirano i klamovano, spiralni povez...). Najčešće ih štampamo na 70 g. ofsetnom papiru (unutrašnjost), korice štampamo na 300 gr kunstdruku (sa plastifikacijom ili lakom). Blok za pisanje najčešće se sastoji od 50 listova, ali po potrebi može ih imati više ili manje. Štampamo ih u minimalnom tiražu od 200 komada.

Kalendar je popularno sredstvo koje Vas prati 365 dana u godini i kao takvo idealan je poslovni poklon Vašim partnerima. U ponudi imamo zidne kalendare, stone kalendare, male stone kalendare. Kalendare nudimo u tipskim varijantama gde se uštampava Vaša reklamna poruka, konatkt podaci i LOGO ili kao potpuno univerzalan proizvod koji će se prilagoditi samo Vašim potrebama i željama.

Koverte bi mogli nazvati ambalažom za pismo i dokumente i koristimo je kada dokumente ili pisma želimo poslati poštom ili dostavom njihovom primaocu. Najčešće upotrebljavana koverta je popularno zvana "American"  230 x 110 mm. Koverte štampamo u jednoj ili više boja u zavisnosti od izgleda LOGA Vašeg preduzeća.
Minimalna količina za štampu je 500 komada.

Reklamne kese idealnu pokretnu reklamu čine reklamne kese. Reklamne kese se rade na 150 ili 170 gr kunsdruk papiru i mogu biti poprečne ili uspravne (vertiklane ili horizontalno orijentisane). Kao dorada se obično radi mat ili sjajna plastifikacija. Štampamo u kolor varijanti ili jednoj, dve, tri boje. Promo kese se rade u više dimenzija, a najstandardnije dimenzije podrazumevaju odlaganje promo materijala do veličine A4 formata.
Minimalna količina za izradu  je 300 komada.